2. Milan KIČ, Mgr., 56 r. školiteľ, ul. Košická č. 9, Rozhanovce, nezávislý kandidát

V tomto príspevku sa Vám predstaví kandidát na starostu - Mgr. Milan Kič

 

Volbný program si môžete stiahnuť na týchto odkazoch - prvá strana, druhá strana

 

Vážení spoluobčania, volám sa Milan Kič, bývam na Košickej ulici č.9, som ženatý a s maželkou Ivanou máme dvoch synov. Po skončení VŠ na UPJŠ - odbor fyzika a základy tachniky som v roku 1982 nastupil do učiteľských služieb a postupne sa vypracoval z radového učiteľa až na zástupcu riaditeľa školskej správy. Od roku 1996 pracujem v súkromnej sfére. Celý môj doterajší profesionálny život, je spätý s prácou s ľuďmi a štúdiom efektívnych metód a postupov ako to robiť ľudsky a efektívne. Mojim životným krédom je byť mäkký k ľuďom a tvrdý k problémom.

 

 

Rozhovor:

 

        1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce?

Bol som oslovený spoluobčanmi, aby som kandidoval na túto funkciu a po dôslednej analýze  a uvažovaní som sa rozhodol, že túto výzvu prijmem. Mám bohaté skúsenosti, dobré organizačné a vyjednávacie schopnosti a práca s ľuďmi ma baví, preto verím, že svojou prácou prispejem  k rozvoju obce.

 

        2. Aké sú Vaše skúsenosti s riadením ľudí / organizácií?

S riadením ľudí mám dlhoročné životné skúsenosti - 7 rokov som bol riadiacim pracovníkom v školstve ( riad. základnej školy a zástupca riaditeľa Školskej správy pre oblasť riadenia základných škôl a školských zariadení v okrese), 13 rokov som budoval a riadil tímy v poisťovníctve ( 4 r. vedúci obchodnej skupiny, 5 r. krajský riaditeľ agentúry a 4 r. riaditeľ východoslovenského regiónu). Počas celého života som pracoval s ľuďmi. Okrem hore uvedených riadiacich funkcií, 7 r. ako učiteľ a 5 r. školiteľ a tréner dospelých v oblasti manažérskych zručnosti, obchodu a služieb. 

 

        3. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných komunálnych volieb?

Nedá sa povedať, že by sa v obci nič nerobilo, ale práce, ktoré sa v obci vykonali, vykazujú prvky nesystémovosti, nekvality a podľa môjho názoru aj neefektívnosti. Ak sa človek prejde po obci, vidí pekné domy s nádhernými záhradkami a zároveň zanedbaný, priam odstrašujúci, verejný priestor. Ten je potrebné zmeniť k lepšiemu, aby sme sa všetci cítili príjemne a náhodný návštevník obce si odnášal iba pozitívne dojmy. Za minuté peniaze by som očakával viac práce a kvalitnejšie zrekonštruovanie miestnych komunikácií a vybudovaných chodníkov. Verejné priestory sa mali viac skrášliť, aby obec sa stala prívetivejšou a na pocit bezpečnejšou.

 

        4. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácia a starších? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí a akcií? Aké sú Vaše návrhy?

Súčasťou môjho volebného programu je vytvoriť pri obecnom úrade komisie pre oblasti práce s mládežou a seniormi, kultúru a rozvoj športu. Ich úlohou bude úzko spolupracovať s jednotlivými záujmovými skupinami a navrhovať obecnému zastupiteľstvu organizačné riešenia a možnosti využívania obecných priestorov na ich činnosť.

Podľa mojich zistení, z osobných stretnutí s občanmi, sú v tejto oblasti v obci rezervy, preto v budúcnosti je potrebné tomuto venovať viac pozornosti.

 

        5. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?

* v prvom rade, získať viac peňazí z podielových daní od štátu do obecného rozpočtu, aby bolo možné finančne zabezpečiť nasledujúce aktivity,

* vybudovať kvalitné a bezpečné miestne komunikácie po celej obci (cesty, chodníky a parkovacie miesta) s maximálnym využitím peňazí z eurofondov,

* vytvárať podmienky pre kvalitnú predškolskú a školskú výchovu a vzdelávanie detí v obci

* podpora a rozvoj kultúrnej a športovej činnosti pre rôzne vekové a záujmové skupiny občanov obce s maximálnym a efektívnym  využívaním obecných a verejných priestorov v obci,

* vytvoriť systém pomoci pre občanov obce, ktorí sa dostanú do zložitej životnej situácie.

 

        6. Ak by ste boli zvoleným starostom, aké by boli Vaše prvé kroky?

Poďakoval by som sa občanom za prejavenú dôveru vo voľbách a začal napĺňať volebný program za krajšie a bezpečnejšie Rozhanovce.

 

        7. Čo by ste ešte dodali alebo odkázali svojím budúcim voličom?

Chcem ich poprosiť, aby prišli v sobotu, 15.11.2014, voliť s predsavzatím, urobiť zmenu a hlasovali  za kandidáta s predpokladmi a schopnosťami  naplniť reálne ciele.

 

Elektronický kontakt na kandidáta - radoslav.kic@gmail.com

 

pridané 29.10.2014