4. Miroslav ŠULÍK, Mgr. Ing., 46 r., SZČO, ul. Lúčna č . 2, Rozhanovce, nezávislý kandidát

V tomto príspevku sa Vám predstaví kandidát na starostu - Mgr. Ing. Miroslav Šulík, program kandidáta si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 

 

    Volám sa Miroslav Šulík, narodil som sa v Trenčíne, mám 46 rokov a už 25 rokov žijem v Rozhanovciach. S manželkou Emíliou máme dve deti, dcéru Zuzanu a syna Mateja.

    Mám ukončené vysokoškolské právnické aj technické vzdelanie, ktoré v prípade zvolenia za starostu využijem vo svojej funkcii. V súčasnosti externe dokončujem tretí stupeň vysokoškolského vzdelania – doktorandské štúdium.

    V minulosti som pôsobil v Armáde SR na riadiacich, technických, veliteľských a pedagogických funkciách, kde som uplatnil a rozvinul svoje výborné organizačné, riadiace a plánovacie schopnosti. Neskôr som bol vedúcim obchodnej skupiny a regionálnym riaditeľom v spoločnosti zaoberajúcej sa sprostredkovateľskou a poradenskou činnosťou.

    V súčasnosti je mojou hlavnou pracovnou náplňou mimosúdne vymáhanie pohľadávok, v menšej miere sa venujem finančnému poradenstvu. Okrem toho externe prednášam na univerzite a bezplatne poskytujem poradenstvo pre sociálne slabších klientov. Som registrovaný na Ministerstve spravodlivosti ako mediátor.

 

 1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce?

    Na funkciu starostu obce som sa rozhodol kandidovať už pred štyrmi rokmi. Nakoľko v našej obci za súčasného vedenia nenastala výraznejšia zmena, rozhodol som sa opätovne uchádzať o tento post. Kandidujem z nezištných dôvodov, preto, aby som ukázal, že pri správnej organizácii, kvalitnej riadiacej práci, bezprostrednej komunikácii s občanmi a dôslednej kontrolnej činnosti sa dá v obci veľa vybudovať a zmeniť jej šat k lepšiemu.

 

 1. Aké sú Vaše skúsenosti s riadením ľudí / organizácií? 

    S riadiacou a organizačnou činnosťou mám bohaté skúsenosti. Vyplýva to z mojich predchádzajúcich i terajších zamestnaní a aktivít, pri ktorých som v každodennom kontakte s ľuďmi i organizáciami, koordinujem ich činnosť a dohliadam na uplatnenie správnych krokov a postupov.

 

 1. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných komunálnych volieb?

    Od posledných komunálnych volieb sa veľa v obci nezmenilo, neposúva sa dopredu, práve naopak, vyzerá to tak, že vedenie obce „zaradilo spiatočku“, prinajlepšom stagnuje. Aktivity, ktoré sa mali realizovať v priebehu celého funkčného obdobia, sa začali výrazne vykonávať v predvolebnom období...

 

 1. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácia a starších? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí a akcií? Aké sú Vaše návrhy?

    Je veľa možností ako zlepšiť voľnočasové aktivity v obci, ako príklad môžem spomenúť zriadenie a podporu športovo-relaxačného centra (posilňovňa, bowlingová dráha, biliard, sauna, masáž a i.), čitáreň, materské centrum, klub seniorov, klub mladých, príp. iné podľa záujmu, avšak pre zlepšenie tohto stavu by mala nastať zmena vo vedení obce a v komunikácii medzi starostom – občanmi – obecným zastupiteľstvom (osobná konzultácia s občanmi – kancelária otvorená pre všetkých, pravidelné verejné zhromaždenia, neformálne posedenia s občanmi rôznych vekových kategórií, pravidelná aktualizácia internetovej stránky). Vďaka podnetom od obyvateľov obce sa zistí záujem o tie-ktoré aktivity, ktoré budú následne realizované. Veď sú to práve občania, ktorým by sa mal spríjemniť život v obci. Práve preto by si oni mali vybrať také aktivity či podujatia, o ktoré budú mať naozaj záujem.

 

 1. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?

Uviesť 5 bodov nie je jednoduché, pretože naša obec by mala prejsť komplexnou zmenou. Keďže si však mám vybrať 5 základných bodov, vyberám tieto:

 • revitalizácia, estetizácia obce, dobudovanie chodníkov, bezpečnostných systémov
 • podpora športových a kultúrnych aktivít v obci
 • vybudovanie bytových domov, zahájenie výstavby domu smútku,
 • pomoc starším a imobilným občanom pri vybavovaní rôznych náležitostí
 • MESAČNE VENUJEM 1/3 PLATU STAROSTU na sociálne, charitatívne, športové, kultúrne, cirkevné (všetkým cirkvám) a iné účely podľa potrieb OBČANOV ROZHANOVIEC

 

 1. Ak by ste boli zvoleným starostom, aké by boli Vaše prvé kroky?

    Mojim prvým krokom v prípade zvolenia za starostu obce Rozhanovce by bolo zloženie sľubu starostu, potom by nasledovali ďalšie kroky – poďakovanie občanom za prejavenú dôveru, individuálne rozhovory so zvolenými poslancami a zamestnancami OÚ, preštudovanie niektorých zmlúv a písomností, spracovanie plánu činnosti obecného zastupiteľstva a obce. Ďalšie kroky by boli zvolené podľa urgentnosti a aktuálnych možností.

 

 1. Čo by ste ešte dodali alebo odkázali svojím budúcim voličom?

    Naša obec potrebuje vo vedení človeka, ktorý dokáže komunikovať so všetkými vekovými kategóriami občanov, dokáže pohotovo riešiť vzniknuté situácie, nebude sa vyhýbať občanom, nebude sa báť prijať razantné rozhodnutia a niesť za nich zodpovednosť ak je to v prospech obce a v prospech obyvateľov obce. V neposlednom rade je dôležité, aby na čele obce stál človek s primeraným vzdelaním, teda takým, ktoré vo funkcii starostu aj naplno využije, s organizačnými a komunikačnými schopnosťami a zodpovedným prístupom k práci.

             

Mgr. Ing. Miroslav Šulík

email: mirsul@netkosice.sk,      tel.: 0905 526171

 

Program kandidáta si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

 

pridané 29.10.2014