5. Marek TOMÁŠ, Ing., 41 r.,Kontrolór, ul. Viničná č.10, Rozhanovce, SMER – SD a MOST – HÍD

V tomto príspevku sa Vám predstaví kandidát na starostu - Ing. Marek Tomáš

 

Mám 41 rokov, som ženatý a už viac ako 30 rokov žijem v Rozhanovciach. Vysokú školu som ukončil ako inžinier ekonóm so špecializáciou na podnikový manažment. Už počas štúdia na vysokej škole som vyvíjal aktivity v treťom sektore - pracoval som v študentskej organizácii AIESEC na pozícii marketing koordinátor. Po ukončení štúdia som pracoval v DPMK, a.s. na úseku ľudských zdrojov ako normovač. Súčasne som sa ako manažér venoval práci pre medzinárodne úspešný športový klub - Nohejbalový klub DPMK. Zároveň som sa venoval aj neziskovému sektoru, konkrétne som spolupracoval pri vzniku občianskeho združenia PC.ON, ktorého hlavnou náplňou je zlepšovanie počítačovej gramotnosti žiakov ZŠ. Od roku 2006 až do súčasnosti som zamestnaný vo Finančnej správe SR, kde som niekoľko rokov pôsobil ako exekútor a momentálne som kontrolór v oblasti daní. Svoj voľný čas trávim so svojou manželkou, rodinou, priateľmi, známymi, prácou v záhrade a cestovaním.

 

Rozhovor:

 

        1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce?

Kandidovať na starostu Rozhanoviec som sa rozhodol z viacerých dôvodov. Tým hlavným bolo to, že som videl vo vedení obce medzery, ktoré spôsobili, že Rozhanovce sa postupne stali obcou, ktorá aj napriek svojej histórii nie je už ničím výnimočná a čo je horšie – nevie ponúknuť svojim obyvateľom to, čo od nej právom očakávajú a to pocit domova. Ďalším z dôvodov mojej kandidatúry je presvedčenie, že po osemnástich rokoch praxe je načase získané skúsenosti a vedomosti začať odovzdávať. Navyše, nemyslím si, že miesto  starostu má byť vyvrcholením a ukončením profesionálnej kariéry človeka a preto počítam s tým, že po čase strávenom v kresle starostu sa vrátim do praxe.

 

        2. Aké sú Vaše skúsenosti s riadením ľudí / organizácií? 

Priame skúsenosti s riadením organizácii a ľudí mám jednak zo študentskej organizácie AISEC, kde som bol vedúcim marketingového tímu, ktorý zabezpečoval okrem iného financie pre chod organizácie. V občianskom združení PC.ON som bol zakladajúcim členom, ako aj členom organizačného výboru, ktorý mal za úlohu uviesť do praxe víziu - zlepšenie počítačovej gramotnosti žiakov ZŠ a to organizovaním detských počítačových táborov. V Nohejbalovom klube som bol súčasťou Výkonného výboru, zároveň som mal na starosti technické a organizačné  zabezpečenie medzinárodných podujatí ako Pohára európskych majstrov, či Majstrovstiev sveta.

 

        3. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných komunálnych volieb?

Nazval by som to zachovávanie súčasného stavu – nič nerobím, nič nepokazím. Od starostu, ani od obecného zastupiteľstva ako celku nebolo vidieť veľkú snahu zmodernizovať obec. Ak sa niečo spravilo, bolo to narýchlo, čo si v krátkom čase vyžiadalo neustále opravy a rekonštrukcie a v konečnom dôsledku to viedlo k navýšeniu finančných nákladov. Je to škoda, pretože Rozhanovce majú možnosť stať sa peknou, modernou obcou, kam sa budú jej obyvatelia radi vracať a na ktorú budú právom hrdí. Našťastie máme v obci aktívnych mladých ľudí, ktorí cieľavedome presadzujú projekty a nápady prospešné pre rozvoj našich Rozhanoviec.

 

        4. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácia a starších? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí a akcií? Aké sú Vaše návrhy?

Dobrými krokmi bolo vybudovanie bike parku, či polyfunkčného ihriska. Rád by som  vybudoval športový areál pri Základnej škole, lezeckú stenu, ako aj FITPARK - posilňovňu v prírode akú poznáme napr. zo Štrbského Plesa. Stredná generácia určite privíta  vyznačenú vychádzkovú trasu s oddychovými posedeniami a ohniskom. Našim dámam zabezpečíme možnosť využívať telocvičňu na cvičenie napr. zumby, aerobiku, pilates a pod. Verím, že naši muži privítajú možnosť zašportovať si, či už na futbalovom ihrisku alebo v telocvični. Staršia generácia si určite vychutná príjemné spoločné stretnutia v obecných priestoroch. Ako starosta chcem podporovať organizovanie zmysluplných výletov za kultúrou a poznaním. Takisto mám záujem vybudovať cvičisko pre psov. V sále kultúrneho domu rád umožním a podporím organizáciu rôznych výstav a trhov (napr. záhradkárska výstava, predajná výstava ručných umeleckých výrobkov a pod.). V rámci kultúrno-spoločenských podujatí organizovať rôzne súťaže pre občanov (fotografická súťaž, súťaž o najkrajšiu záhradku, ulicu a pod.). Rád by som zaviedol tradíciu Dní obce a prinavrátil zašlú slávu Folklórnym slávnostiam. Nesmieme zabudnúť ani na históriu obce – Bitku pri Rozhanovciach, ktorú bude vhodné pripomínať si pravidelne napr. každoročnou prehliadkou vystúpení skupín historického šermu. Ku kultúrnym podujatiam a akciám je možné povedať len toľko, že ich nikdy nie je dosť. Ako starosta budem preto vždy podporovať zmysluplné aktivity ktoréhokoľvek Rozhanovčana, ktoré povedú k zorganizovaniu kultúrno – spoločenských podujatí.

 

        5. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?

- transparentne a  efektívne využívať finančné prostriedky, 

- dobudovať a skvalitniť infraštruktúru v obci (cesty, chodníky, zberný dvor,...),

- podporovať športové a voľnočasové aktivity mladých,

- aktívne zapájať obyvateľov do správy obce,

- podporovať vytváranie nových pracovných miest

 

        6. Ak by ste boli zvoleným starostom, aké by boli Vaše prvé kroky?

Ako starosta v prvom rade zmením prístup ku komunikácii s občanmi, obecný úrad bude viac využívať internet a moderné technológie, flexibilnejšie reagovať na otázky a požiadavky, aby obyvatelia nemuseli suplovať prácu starostu a obecného úradu tak, ako je to momentálne.

 

        7. Čo by ste ešte dodali alebo odkázali svojím budúcim voličom?

V prvom rade chcem poprosiť všetkých Vás voličov, aby ste pri svojom rozhodovaní brali do úvahy kam dospejú Rozhanovce s tým ktorým kandidátom. Chcem Vás všetkých zároveň požiadať, aby ste si našli 15. novembra chvíľu čas a prišli voliť, pretože len odovzdaný hlas sa počíta a niekedy môže rozhodnúť jediný, možno práve VÁŠ hlas. Budem rád, ak mi prejavíte svoju dôveru a svojim hlasom mi umožníte uviesť do praxe moje predstavy o rozvoji našich Rozhanoviec.

 

Ing. Marek Tomáš

Viničná 10

044 42 Rozhanovce

tel.: 0905 302 954

chceme@modernerozhanovce.sk

 

Program kandidáta je zverejnený na webstránke www.modernerozhanovce.sk

 

pridané 29.10.2014