6. Milan TÓTH, 57 r., SZČO, ul. SNP č. 91, Rozhanovce, KDH

V tomto príspevku sa Vám predstaví kandidát na starostu - Milan Tóth

  

Milí Rozhanovčania! Mám 57 rokov a celý svoj život žijem v tejto obci. Moje manželstvo trvá 34 rokov, mám dvoch synov a dve vnúčatá. Všetci žijeme v Rozhanovciach. Podnikám v oblasti poľnohospodárstva s manželkou a so starším synom. Na svojich spolupracovníkov sa môžem vždy spoľahnúť, a verím, že takýto kolektív sa mi podarí vytvoriť aj v novej životnej situácií, čo prispeje k rozvoju našej obce.

 

Rozhovor:

 

  1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na starostu obce?

Na starostu som sa rozhodol kandidovať, pretože v tejto obci žijem celý život a záleží mi na tom, čo sa v Rozhanovciach deje. Verím, že ako starosta budem mať viac kompetencií na to, aby som sa k riešeniam mnohých problémov mohol postaviť v prospech obce a všetkých, ktorí tu žijú. Chcem viesť túto obec inak a nechať si poradiť od občanov.

 

  1. Aké sú Vaše skúsenosti s riadením ľudí / organizácií?

Pred rokom ´89 som pracoval na miestnom JRD ako vedúci dopravy, kde som získal kladný prístup k poľnohospodárstvu. V súčasnosti už viac ako 20 rokov, s úspechmi i neúspechmi, vediem rodinnú firmu s 10 zamestnancami, pôsobiacu v oblasti poľnohospodárstva.

 

  1. Ako by ste zhodnotili a opísali situáciu v našej obci od posledných komunálnych volieb?

Od posledných komunálnych volieb som členom obecného zastupiteľstva. Na konci volebného obdobia môžem povedať, že niektoré veci sa nám podarilo vyriešiť, dúfam, že v záujme všetkých  občanov. Uvedomujem si, že veľa vecí, a hlavne staré kauzy, sa rozriešiť nepodarilo. Ich riešenie ostane na pleciach nového starostu.

 

  1. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti zmysluplného trávenia voľného času mládeže, strednej generácia a starších? Je v obci dostatok kultúrnych podujatí a akcií? Aké sú Vaše návrhy?

Pre starších navrhujem zriadenie Klubu dôchodcov, aby stretnutie s nimi nebolo len raz ročne. Strednú generáciu a mládež by som rád zapojil do zveľaďovania spoločenských priestorov v obci. V športovej oblasti chcem byť nápomocný pri organizovaní miestnych športových podujatí, napr.: futbalový turnaj medzi podnikateľskými subjektmi.

Občania si určite všimli, že v posledných rokoch pribudli kultúrne akcie v našej obci, a v tomto trende by som rád pokračoval.

 

  1. Môžete uviesť päť bodov, ktoré sú základom Vášho volebného programu?

-podpora vzdelávania mladej generácie

 -v oblasti financií sprístupniť financovanie chodu obce širokej verejnosti (dodržiavať informačný zákon)

-riadenie obce sprístupniť občanom

-realizovať úpravu chodníkov na ulici SNP

-podporovať v kultúrnej oblasti folklórne slávnosti a využívať amfiteáter a kultúrny dom na voľnočasové aktivity občanov

-podpora všetkých športových aktivít na území obce

 

 

  1. Ak by ste boli zvoleným starostom, aké by boli Vaše prvé kroky?

Ako prvé by som veľmi rád začal s výstavbou parkoviska pri základnej škole a tiež by som chcel hľadať možnosti uzavretia starých káuz v spolupráci so zastupiteľstvom obce. Medzi hlavné priority by som zaradil aj projektovú prípravu rekonštrukcie chodníkov na ulici SNP.

 

 

  1. Čo by ste ešte dodali alebo odkázali svojím budúcim voličom?

Vynasnažím sa byť starostom všetkých obyvateľov obce.

 

Otázky na telo je možné posielať prostredníctvom formulára uverejneného na stránke www.rozhanovcanom.com

 

 

 

Program Milana Tótha nájdete na www.rozhanovcanom.com

 

pridal 29.10.2014