60 rokov od otvorenie ZŠ Rozhanovce

60 rokov od otvorenie ZŠ Rozhanovce

Prešlo presne 60 rokov čo nám naša Základná škola v Rozhanovciach prvýkrát otvorila svoje brány.

Za ten dlhý čas prijala naša škola množstvo ľudí, zamestnancov a návštevníkov. Školu opustilo veľmi veľa absolventov a navždy ovplyvnila ich životné cesty a osudy v menšej či väčšej miere. Aj preto v roku 2020 si oslavy 60. výročia pripomíname s radosťou, hrdosťou a aj s troškou nostalgie. Žiaľ plánované oslavy budeme musieť presunúť na neskôr, keď nám to dovolí súčasná situácia.

Bolo to presne 3. decembra 1960, keď sa v obci konala veľká slávnosť pri príležitosti otvorenia novej budovy Základnej školy. Bola to na vtedajšie časy nová, moderná budova, na ktorú sa tešili všetci obyvatelia Rozhanoviec, ale aj širšieho okolia. Rodičia a verejnosť pretavili svoje životné skúsenosti a záujem o kvalitné vzdelávanie do vybudovania novej budovy školy. Uvedomovali si, že škola bola, je a určite vždy bude centrom vzdelávania, učenia sa, ale aj vytvárania dôležitých sociálnych väzieb mladých ľudí v spoločnosti.

Ani po šiestich desaťročiach nie je na našej škole vidieť jej vek. Práve naopak, dnes svojím vzhľadom, svojím vybavení a taktiež exteriérom predstavuje jednu krásnu modernú vzdelávaciu ustanovizeň, na ktorú môžeme byť všetci právom hrdí. Za posledných 15 rokov prešla dôležitými míľnikmi. V roku 2005 bola dokončená výstavba telocvične, v roku 2009 prešla škola kompletnou rekonštrukciou, v roku 2014 bola realizovaná prístavba školy s výdajňou stravy a jazykovou učebňou a v roku 2017 bolo postavené multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou a oplotenie areálu školy. 1. septembra 2018 sme sa spojili s materskou školou, s ktorou sme vytvorili nový subjekt. Každý nezainteresovaný návštevník, ktorý vstúpi do našej školy, nešetrí slovami uznania k vybavenosti a úprave vnútorných aj vonkajších priestorov.

Avšak vzhľad a priestory tvoria len časť celého príbehu. Budova školy má svoj význam len vtedy, keď sa jej história prelína so životmi ľudí, ktorí v nej pôsobili a pôsobia a ktorí určovali jej špecifickú atmosféru a ktorí v nej zanechali pomyslenú stopu. Brány školy opustilo veľké množstvo úspešných absolventov, ktorí šíria jej dobré meno po celom svete.

Každý úspech našej školy je tvorený prácou veľkej rôznorodej skupiny ľudí – pedagógov, prevádzkových zamestnancov, žiakov, rodičov, sponzorov, zástupcov spoločenských a športových organizácií. Každý prispieva svojim dielom práce, myšlienkami a nápadmi. Dôležitá je vzájomná spolupráca a ochota prispieť dobrej veci.

Ako sa mení doba, mení sa aj organizácia práce na vyučovacích hodinách. Pracujeme na rôznych projektoch, využívame výučbové programy, internet a zapájame sa do rôznych národných aj medzinárodných vzdelávacích programov a projektov. Na škole máme viaceré odborné učebne, ale trápi nás aj nedostatok učební. O školu je stále väčší záujem, narastá počet žiakov a s tým aj potreba ďalších učební. Len za posledných 10 rokov pribudlo na našej škole 136 žiakov.

Aj napriek všetkej snahe by škola nefungovala tak, ako sa očakáva, bez zmysluplnej podpory zo strany zriaďovateľa školy, starostu obce, zo strany rady školy, zástupcov rodičov a rodičovskej rady, za čo im patrí veľké poďakovanie.

Vážime si pomoc a podporu všetkých ľudí, ktorí nám ju dlhoročne preukazujú.

Verím, že aj naďalej budeme spolu budovať modernú školu tretieho tisícročia, do ktorej budú radi žiaci chodiť, absolventi sa do nej vracať a všetci s úsmevom spomínať na roky, ktoré v nej strávili.

Mgr. Ľuboš Takács
riaditeľ školy