Anna Čerkalová - okrasné záhrady a správa zelene

Anna Čerkalová - okrasné záhrady a správa zelene
Titul, Meno Priezvisko: Anna Čerkalová
Adresa: Rozhanovce
 
Ponúkané služby: 
- úprava pozemku
- výsadba rastlín
- skalky
- jazierka
- trávnikové koberce
- kosenie trávnikov
- údržba záhrad
 
E-mailový kontakt: anna.cerkalova@centrum.sk
Telefón: 0918482292
 
pridané 3.1.2014