Blog: príhovor Jozefa Dancáka

Milí Rozhanovčania

Prihováram sa vám znovu už nie ako nezávislý kandidát na starostu obce Rozhanovce, ale ako občan. Kandidatúry som sa musel vzdať z pracovných dôvodov. Z môjho pohľadu to nebolo vôbec ľahké rozhodnutie. K tomu prispel aj fakt, že niektorým ľudom nevyhoviete aj keby ste neviem čo robili, či v prospech obce, alebo nejakú činnosť v obci. Asi som nebol dostatočne pripravený na fakt, že ako kandidát na starostu obce moje meno bude vo väčšom ponímaní v tom negatívnom zmysle ako v pozitívnom. Druhým mojím rozhodnutím bolo to, že som sa vzdal aj ako predseda Dobrovoľného hasičského zboru o.z. v obci Rozhanovce a taktiež aj veliteľa DHZO. Toto rozhodnutie musím povedať z môjho pohľadu bolo ťažšie, len preto lebo z „0“ sa dosiahol kvalitný hasičský zbor v obci, vystrojením zbrojnice, kúpou a začatou rekonštrukciou nových priestorov hasičskej stanice, získal sa protipovodňový vozík, a v neposlednom rade Rozhanovce sú na zozname podľa info. k prevzatiu nové hasičského auta. Veľmi rád som organizoval a zúčastňoval sa na súťažiach hlavne s ml. hasičmi – deťmi.

 

Ja nikoho nechcem nahovárať ani ovplyvňovať, ale ak počujem, že nejaký kandidát kandiduje na starostu obce a chce riešiť veci, ktoré sa už dávno riešia, chce pracovať s deťmi v obci – neviem ako, lebo napr. máme aktívne deti ako futbalisti alebo ml. hasiči a je ich dosť a nikdy sa o ne ani raz nezaujímal, alebo máme kandidáta, ktorého ja osobne vidím iba raz za 4.roky, spolupracuje s každým a na všetkom len ja osobne neviem s kým a na čom.

 

Ja osobne budem podporovať doterajšie zloženie obecného zastupiteľstva, nakoľko to na čom som pracoval a dosiahol bolo aj s ich podporou.

 

 

         S úctou, Jozef Dancák                                                        ĎAKUJEM!

 

pridané 6.11.2018