Blog: príhovor kandidáta na poslanca

Zdravím všetkých návštevníkov a priaznivcov tejto webovej stránky.

 

Nechcem Vás nudiť žiadnou beletriou a tak len v skratke o mne pre tých ktorý ma nepoznajú - som Matúš Adamčík. Bývam v Rozhanovciach celý život a rád by som tu zostal. Mám 32 rokov, som slobodný a pracujem v Americkej spoločnosti pôsobiacej v oblasti informačných technológií. Mám rád progresívne myslenie a jednoduché riešenia. Určite nemám rád slovné spojenie „nedá sa“ a vyvyšovanie sa jedných,  nad druhými. V obci sa venujem aj rozvoju športu vo futbalovom klube KŠK Rozhanovce ako jeho predseda a tréner prípravky.

 

O komunálne dianie v Rozhanovciach sa zaujímam približne posledných šesť rokov. V posledných komunálnych voľbách som od voličov dostal značnú dôveru a preto som sa posledné štyri roky snažil pracovať tak, aby som sa na konci volebného obdobia nemusel za svoju prácu hanbiť a aby bolo vidno aj nejaké výsledky. Kto číta zápisnice z rokovaní, alebo si vypočuje ich nahrávky ten vie, že sa nebojím ísť do hĺbky a svoju prácu si robím dôsledne - čo znamenalo nemalé úspory v obecných výdavkoch.

 

Nespokojnosťou s vedením som sa netajil, no postupom času sa vzťahy zlepšili a našli sme aj efektívny systém práce. Obecné rozpočty sa začali schvaľovať hneď v úvode roka čo umožňovalo naštartovať verejné obstarávania ešte počas zimy a s tým súvisiace rekonštrukcie rozbehnúť kontinuálne počas celého roka. Myslím, že najmä to prispelo k množstvu realizovaných projektov od rekonštrukcií chodníkov, ciest a budov - až po oživenie diania cez kultúrne a športové podujatia. Nebudem ich tu všetky menovať, ale myslím je jasne viditeľné, že to tu začalo o čosi viac žiť. Ľudia sa viac stretávali, zabávali a spoznávali sa. Obec sa stala krajšou, kultúrnejšou a bezpečnejšou. Pracovalo sa nielen pred voľbami, ale celé štyri roky. Stačí prelistovať náš Rozhanovčan.

 

Treba priznať, že Rozhanovce sa výraznejšie menia k lepšiemu už posledných sedem/osem rokov. Myslím, že po posledných štyroch rokoch sa nemám ani ja, ani nikto z kolegov za čo hanbiť. Určite sa dalo urobiť aj viac, ale za týchto okolností to subjektívne hodnotím ako veľmi úspešné obdobie pre našu obec.

 

Len pre zaujímavosť - čo sa týka vzhľadu verejných priestranstiev, miestnych či štátnych komunikácií a chodníkov tomu najviac nastaví zrkadlo virtuálna prehliadka po hlavnej ceste z Mája 2012- prípadne po ulici MČT a Robotníckej. (pre začiatok prehliadky kliknite tu, pre posun dopredu a otáčanie využívajte klávesu vpred, alebo myšku)

 

 

Vo výraznejších zmenách k lepšiemu by som rád prispel aj v budúcom období a preto sa opäť uchádzam o Vašu podporu. Obec je vo výbornej finančnej kondícii, s minimálnym úverovým zaťažením a dostatkom prognózovaných peňazí na ďalšie obdobie. To nám dáva možnosť každý rok zveľadovať všetko potrebné. Bolo by dobré keby to takto zodpovedné aj zostalo aj naďalej. Po zvážení čo si môžeme dovoliť, s úverom či bez sú pre mňa toto najdôležitejšie témy:

  1. Dokončiť prioritne opravu infraštruktúry ciest a chodníkov v posledných neopravených lokalitách, najmä bezpečný chodník a odvodnenie Jarnej ulice, vďaka súhlasu majiteľov pozemku aj pokračovanie chodníka ul. Kostolná v severnej časti a čiastočne z juhu s vyústením pri starom kostole a prechodom, tak isto dokončiť opravy chodníkov a ciest na novom sídlisku od Poľnej až po vyústenie na SNP a dokončenie cesty pod cintorínom. S prispením KSK postupne dokončiť odvodenie a vjazdy z východnej strany hlavnej cesy.
  2. Začať s postupnou rekonštrukciou tried a kuchyne v materskej škole /zateplenie je už schválene z eurofondov – tu dohliadnuť na to aby harmonogram prác nezasiahol do vyučovania/
  3. Dokončiť projektovú prípravu a realizačný projekty pre dom smútku, rekonštrukciu zdravotného strediska, výstavbu denného stacionára a začať riešiť stavebné povolenia k príprave na dotačné výzvy - buďme pripravení na výzvy!
  4. Presunúť stavebný úrad pod obec čo bude mať za následok zvýšenie počtu kolaudácií, teda viac obyvateľov s trvalým pobytom a viac podielových daní do rozpočtu obce
  5. Zabezpečiť nový územný plán s realizátorom, ktorý je ochotný počúvať potreby obce a vlastníkov, napr. dokreslením spomaľovacích ostrovčekov štátnych ciest na vstupoch do obce, vyňatím nezmyselného západného obchvatu obce, rešpektujúc majetkoprávne usporiadanie pozemkov, vytvoriť priestor pre IBV na obecnom pozemku za STS pre budúce využitie, vytvoriť priestor na zokruhovanie Rybárskej ulice na sever cez Krátku
  6. Vyriešenie situácie futbalového ihriska – vzhľadom na to že výmena nie je možná, máme už len dve možnosti, dohodnúť sa na cene a nájsť na to prostriedky, alebo postaviť nové ihrisko na jednom z dvoch vhodných obecných pozemkov na okraji obce s možnosťou dotácie od SFZ – druhé kolo výziev na dotácie bude čoskoro spustené.
  7. Zvýšiť bezpečnosť na vstupoch do obce a križovatkách – pasívne prvky a lepšie značenia a osvetlenie
  8. Zaradiť našu obec do aplikácie na riešenie podnetov ODKAZ PRE STAROSTU – ide o šikovnú aplikáciu, kde občan bezplatne zadá podnet s fotkou a ten následne aplikácia monitoruje do vyriešenia čo je dobrý ukazovateľ šikovnosti a pracovitosti starostu
  9. Vyčleniť viac peňazí na nákup drobnej komunálnej techniky pre zlepšenie údržby verejných priestranstiev, tak aby pracovníci boli efektívnejší a práca ľahšia
  10. Prebudovať miestnosti knižnice na materské centrum – o knižnicu by mohol byť týmto väčší záujem a nestálo by to ani veľa peňazí

 

Čo sa týka systému financovania určite som za to, aby sa veľké projekty pripravili projekčne aj so stavebným povolením čím skôr. Kedykoľvek môže totiž vyjsť výzva na dotácie a s dobrý projektom či už na dom smútku, alebo oveľa pravdepodobnejšou výzvou v blízkej budúcnosti - na rozšírenie kapacity základnej školy, budeme mať väčšiu šancu na úspech a lehoty. Púšťať sa hlavne do projektu rozšírenia ZŠ, ktorý podľa prvotných odhadov bude stáť okolo 700 tisíc eur bez vybavenia, pomocou úveru a čisto obecnými prostriedkami - je nefér voči ostatným obyvateľom obce a zahltí obecný rozpočet na dlhé roky na úkor iného rozvoja. Situácia v ZŠ je napriek tomu dlhodobo neudržateľná a preto možno treba hľadať aj iné riešenie a to čím skôr. Do úvahy pripadajú viaceré alternatívy, treba o nich diskutovať.

 

Takto nejako by som zhrnul doterajšiu činnosť a vízie. Ak si myslíte, že bola moja doterajšia aktivita bola pre obec prínosom, môžete mi dať svoj hlas už túto sobotu!

 

Na záver by som ešte rád poďakoval všetkým kolegom, kamarátom a dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhali pri pomoci v komisiách, organizácii podujatí, pri turnajoch, brigádach v obci či na ihriskách, aj pri spoločnom mrznutí pri príprave ľadovej plochy - bez Vás by sme to nedokázali! Špeciálne poďakovanie Tibor S., Joži D, Majky, Feri M. a Feri L.!

 

Matúš Adamčík – nezávislý kandidát na poslanca OZ Rozhanovce

 

pridané 6.11.2018