Blog: rok od založenia stránky

Blog: rok od založenia stránky

Už je tomu rok od založenia tejto stránky. Jej cieľom bolo a aj je, sprístupňovať informácie pre obyvateľov o dianí a fungovaní našej obce. Chcel som tiež dokázať, že každý obyvateľ Rozhanoviec, môže zásadným spôsobom prehovoriť do diania a urobiť niečo, čím sa prejde od rečí k činom. Tak isto určitým spôsobom dať najavo ako by to malo alebo mohlo fungovať.

 

Pri všetkej skromnosti si myslím, že stránka mala zásadný vplyv na viacero udalostí, komunálne voľby nevynímajúc. Popri jej tvorbe som si vypočul či prečítal viacero názorov a som rád, že napriek negatívnym - zväčša anonymným listom, emailom či diskusným príspevkom, prevažujú tie pozitívne. Iste, uvedomujem si aj niektoré chyby, (tým nemyslím len pravopis) alebo príspevky, ktoré mohli byť uverejnené inak. Na druhej strane si myslím, že som nezašiel priďaleko a ponúkol som Vám dostatočný priestor podieľať sa na tvorbe obsahu a diskusii. Niektoré názory hovoria aj o tom, že stránka je účelová, zavádza a nadržiava určitým kruhom či osobám. Nemám problém s kritikou a rád sa z nej poučím, ale ak má niekto pochybnosti o správnosti niektorých vyjadrení či faktov - som ochotný ich vysvetliť a podložiť.

 

 

Svojím kritizovaním k predchádzajúcemu vedeniu či systému akou obec fungovala sa netajím. Verím, že určité zmeny aj keď nie veľké je zatiaľ badať. Čaká nás, ale veľa práce a riešenie najväčších problémov, ktoré máme – chodníky, škôlka, cesty a regulácia miestnych tokov. Tieto si budú vyžadovať hlavne čas, porozumenie a spoluprácu na úrovni - občania, poslanci a starosta obce. Verím, že sa nám to podarí k spokojnosti všetkých obyvateľov.

 

 

Všetko čo robím a na čom pracujem je z dôvodu, že chcem niečo zmeniť, niečo urobiť alebo pomôcť. Robím to zadarmo a rád, pre svoj dobrý pocit. Pre niekoho nepochopiteľné – pre mňa úplne normálne. Niekomu takáto aktivita nevyhovuje, ale neostáva nič iné, len nájsť spoločnú cestu alebo to jednoducho akceptovať.

 

Som rád, že v Rozhanovciach je viacero aktívnych ľudí. Verím, že časom ich bude ešte pribúdať a nájdu v ich práci skutočný zmysel. Svet možno ovplyvniť nevieme... Ale smerovanie našej obce? Určite áno a všetci! 

 

 

 

Matúš (Aďo)

Pridané 6.4.2015