Blog: vyhlásenie k poslednej schôdzi OZ Rozhanovce

Blog: vyhlásenie k poslednej schôdzi OZ Rozhanovce

Milí priatelia,

Keďže sa v obci začali šíriť rôzne chýry a polopravdy o poslednom zasadnutí OZ resp. o hlasovaní a schválení kúpy pozemkov pod futbalovým ihriskom do majetku obce na úkor riešenia prístavby v ZŠ, chceli by sme napísať naše stanovisko:

 

Väčšina z poslancov (6/9) mala riešenie oboch problémov vo svojom programe, preto sme na OZ 13.12. hlasovaním (v pomere 6 za a 3 sa zdržali) odsúhlasili uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj parciel urbariátu (futbalového ihriska) do majetku obce za cenu 20EUR/m2 tzn. za celkovú cenu 304 160,-EUR. Myslíme si, že je to vzájomne výhodná cena, ktorá sa „nerodila“ ľahko a je výsledkom kompromisu medzi Urbariátom a OZ (trvalo to skoro 2 roky kým sa to dohodlo). V budúcom roku 2020 po uzatvorení Kúpnej zmluvy a po zaplatení kúpnej ceny sa futbalové ihrisko stane majetkom obce a budú ho môcť naďalej využívať nie len futbalisti, ale aj všetci občania. A to pre terajšie ale hlavne aj ďalšie generácie našich občanov. V opačnom prípade hrozila strata tohto priestoru, keďže Urbariát už nemal záujem na ďalšom predĺžení nájomnej zmluvy. Áno, obec má aj pozemky za ihriskom smerom na Hrašovík a samozrejme sme aj uvažovali nad alternatívou, či by nebolo lepšie/výhodnejšie/lacnejšie vybudovať nové futbalové ihrisko na týchto pozemkoch ako kupovať pozemky od Urbariátu. Nakoniec sme túto možnosť zamietli z viacerých dôvodov (potreba prekládky VN, nevhodná orientácia, potrebná úprava pozemkov na príjazd, vzdialenosť od centra obce, blízkosť diaľnice a samozrejme výsledná cena výstavby), kvôli ktorým toto riešenie nebolo výhodné a priklonili sme sa k pôvodnej možnosti. Zároveň je to výhodná investícia do územného rozvoja pre ďalšie využitie. Bude možné rozšírenie cesty na Jarnej ulici spolu s chodníkom a jej odvodnenie. Ďalej máme na stole ponuku pre výstavbu domova dôchodcov na ktorý hľadáme vhodný pozemok. Čo sa týka financovania kúpy, plán je taký, že 204tis EUR chceme použiť z ušetrených peňazí z minulých rokov v rezervnom fonde obecného rozpočtu z roku 2019 a na 100tis EUR obec zoberie úver. I napriek tomu sme pre dok 2020 naplánovali ďalšie rozvojové aktivity a opravy ciest, ktoré to v žiadnom prípade neovplyvní. Preto cheme zdôrazniť že rozvoj v obci bude naďalej napredovať aj v súvislosti s týmto rozhodnutím.

 

A teraz k tomu podstatnejšiemu a dôležitejšiemu! To, že sme odsúhlasili kúpu pozemkov vôbec neznamená, že nepodporujeme plánovanú Prístavbu k ZŠ (ako sa to jednotlivci snažia dofarbiť), resp. že sme vysporiadaniu futbalového ihriska dali prednosť pred Prístavbou k ZŠ. Všetci jednohlasne podporujeme aj Prístavbu a snažíme sa presvedčiť/dotlačiť predstaviteľov okolitých obcí (K.Olšany, Beniakovce, Čižatice a Hrašovík), aby sa finančne spolupodieľali na tejto prístavbe podľa počtu svojich žiakov, ktorí navštevujú našu ZŠ. Aktuálna vysúťažená cena Prístavby je cca 800tis. EUR, pričom finančný podiel našej obce podľa počtu našich Rozhanovských detí je cca 500tis EUR a podiel okolitých obcí je okolo 300tis. EUR. Náš podiel, čiastku 500tis, sme pripravený riešiť úverom (plánovaný na 10rokov).

Odmietame však financovať celých 800tis EUR len z rozpočtu našej obce!!! Podľa nášho názoru by to nebolo fér – použiť peniaze všetkých občanov Rozhanoviec na plné financovanie Prístavby k ZŠ, pričom Rozhanovských detí (+ mimo obvodu) je len cca 65% a detí z okolitých obcí je cca 35% - čo je viac ako 1/3 žiakov !!!

Navyše chceme zdôrazniť, že sme doteraz podporili všetky kroky na to aby sa prístavba realizovala. K dispozícii je projekt ako aj právoplatné stavebné povolenie pre začatie prác. Prostredníctvom starostu sme dohodli aj dodávku betónu od spoločnosti SKANKA ako sponzorský dar. Pravidelne sledujeme výzvy na dotácie, ktoré určtite budú pribúdať aby sme napokon nemuseli z obecných peňazí minúť okrem potrebnej päť percentnej spoluúčasti nič čo by bolo jajlepšie pre všetkých. Nedávno nás minulo kolo určené pre školy kde je nutná dvojzmenná prevádzka a určite budú ďalšie! Preto s rozpakmi sledujeme niektoré zavádzajúce reakcie a miestami až nátlak financovať túto stavbu z peňazí všetkých daňových poplatníkov v obci.

Na základe uvedených informácii si preto urobte vlastný názor, čo je správna cesta pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania na území našej obce prípadne nás kontaktuje prostredníctvom adresy naserozhanovce@gmail.com ak Vás niečo k tejto téme zaujíma.

 

Marek Rabada, Aneta Nedbalová, Matúš Adamčík, Matúš Dugas, František Nosáľ, Milan Tóth

 

17.12.2019