Brigádnik na zbernom dvore

Brigádnik na zbernom dvore

Obec Rozhanovce prijme do trvalého pracovného pomeru prevádzkového pracovníka na zberný dvor. Záujemcovia sa môžu hlásiť telefonicky, e-mailom, prípadne osobne na Obecnom úrade, u pána starostu. 

Obec Rozhanovce    
ul. SNP č. 48                           
044 42 Rozhanovce

telefón: 055/695 0102

             055/695 0294

mobil:   0911 540 598
e-mail: obec@rozhanovce.com