Čipovanie bední pokračuje - bedne nechajte stále pred domom

Čipovanie bední pokračuje - bedne nechajte stále pred domom

Prosíme občanov, aby na nižšie menovaných uliciach ponechali nádoby na odpad pred svojimi bránami (aj keď je nádoba vyprázdená) a ponechali ich tam až do doby označenia čipom. Čip na plechovej nádobe je umiestnený v strede nádoby a prichytený nitom a na plastovej nádobe je umiestnený pod horným rámom nádoby.

Ulice:

Višňová

Morušová

Lesná

Robotnícka

Severná

Brezová

Kvetná

Stromová

Záhradná

Mlynská

Lúčna

Ružová

Rybárska

Krátka

Potočná

Hýľovská

Toryská

Slobody 

Pokroku

Kostolná

Viničná

Mierová

Školská

Košická

Poľná

Ďakujeme za pochopenie