Daňové priznanie

Daňové priznanie

Obec Rozhanovce upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, ktorí v priebehu roka 2021 nadobudli (kúpili, zdedili, skolaudovali), predali alebo darovali  nehnuteľnosť, zmenili druh alebo výmeru pozemku, pristavili, nadstavili, zmenili účel využitia stavby, že sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022.

Tlačivo na priznanie k dani z nehnuteľností je priložené nižšie.

Daňové priznanie je potrebné doručiť najneskôr do 31.01.2022 osobne alebo poštou na adresu:

Obec Rozhanovce

SNP 48

044 42  Rozhanovce

 

Tlačívo nájdete tu

https://www.rozhanovce.com/oznamy/danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti.html