Dňa 24.3. sa bude konať obecné zastupiteľstvo

Dňa 24.3. sa bude konať obecné zastupiteľstvo