Ing. arch. Jana Račková - interiérová architektka

Ing. arch. Jana Račková - interiérová architektka
Titul, Meno Priezvisko: Ing. arch. Jana Račková
Adresa: Rozhanovce
 
Ponúkané služby: 
- priestorové poradenstvo 
- štúdie
- návrhy atypov mobiliáru /nábytku/
- interiér, scénografia, výstavníctvo
 
E-mailový kontakt: designdreva@gmail.com
 
Web stránka:  www.tvojdom.eu
Profesia / zameranie / služba: interiérová architektka