K prevádzke ambulancie pre dospelých

K prevádzke ambulancie pre dospelých

Na poslednom zastupiteľstve OZ odhlasovalo založenie obecného podniku na prevádzku ambulancie po vzore inej samosprávy.  Článok tu. 

Pôjde o druhú ambulanciu v SR prevádzkovanú obcou, zároveň prvú ktorá začne bez kapitovanej karty pacienta. Žiaľ legislatíva umožňuje lekárovi po odkúpeni s.r.o. s kmeňovým stavom presunúť ambulanciu v rámci okresu na ľubovoľné miesto čo je aj náš prípad.

 

Našťastie dohodnutá už je aj lekárka MUDr. Vargová, ktorá by mohla nastúpiť od septembra. Do toho času obec vybaví ambulanciu po doktorke Vávrovej a zabezpečí potrebné povolenia od VÚC a RÚVZ. Nasledovať bude kampaň pre oslovenie čo najvčšieho počtu pacientov pretože celková rentabilita bude závisieť od počtu ľudí ktorí si bezplatne prevedú karty na toto nové zariadenie.

 

Viac informácii o dátume otvorenia ambulancie poskytneme po vyjadrenia príslušných orgánov. Do toho času je nutné navštevovať lekára s ktorým máte zmluvu, resp. ambulancie MUDr. Vávrovej v K. Oľšanoch a Košiciach podľa príslušných ordinačných hodín.

 

pridané 3.7.2019