Kompostéry

Kompostéry

Kopostéry do domácností už konečne dorazili. Ich distribúcia začne v najbližších dňoch pracvoníkmi obecného úradu.