Konanie k stavebnému povoleniu na optiku Telekom

K optickej sieti Antik pribudne aj sieť od firmy telekom. Vyhlášku nájdete na tomto odkaze spolu s mapkou pokrytia.