Kontajnery

Kontajnery

Obec Rozhanovce oznamuje občanom, že od 12.05.2020 budú po obci postupne od ulice Robotníckej rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery. 

Prosíme občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali:

  • drobný stavebný odpad
  • objemný odpad 
  • pneumatiky z automobilov
  • kovový odpad
  • elektrické spotrebiče
  • akumulátory