Lekári čerpajú dovolenku

Lekári čerpajú dovolenku
MUDr.Soňa Pirická oznamuje, že od 26.08.2019 do 30.08.2019 neordinuje. Počas jej neprítomnosti zastupuje detská lekárka v Kráľovciach.
Oznamujeme občanom, že všeobecná lekárka pre dospelých MUDr.Erna Vavrová neordinuje, počas jej neprítomnosti  zastupuje MUDr.Šulcová- Zdravotné stredisko TIP-TOP, Československej armády 18, Košice.
MUDr.Soňa Pirická oznamuje, že od 26.08.2019 do 30.08.2019 neordinuje. Počas jej neprítomnosti zastupuje detská lekárka v Kráľovciach.