Lekárka pre deti a dorast MUDr. Pirická nebude ordinovať v piatok 13.05.2022.

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Pirická nebude ordinovať v piatok 13.05.2022.

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Pirická nebude ordinovať v piatok 13.05.2022. Zastupuje ju lekárka MUDr. Jurčová v Kráľovciach po telefonickom dohovore na t. č. 055/6958129.