Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje, že nebude ordinovať v pondelok 18.01.2021.

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje, že nebude ordinovať v pondelok 18.01.2021.

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje, že nebude ordinovať v pondelok 18.01.2021. V súrnych prípadoch ju zastupuje lekárka v Kráľovciach po telefonickom objednaní na t. č. 055/6958129