Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje, že v piatok 16.09.2022 nebude ordinovať

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje, že v piatok 16.09.2022 nebude ordinovať

lekárky.jpgLekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje, že v piatok 16.09.2022 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Jurčová v Kráľovciach po telefonickom dohovore na t. č. 055/6958129.