Lekárka pre deti a dorast oznamuje, že nebude ordinovať od 13.11.2020 do 16.11.2020 (piatok a pondelok).

Lekárka pre deti a dorast oznamuje, že nebude ordinovať od 13.11.2020 do 16.11.2020 (piatok a pondelok).

MUDr. Soňa Pirická - lekárka pre deti a dorast oznamuje, že nebude ordinovať od 13.11.2020 do 16.11.2020 (piatok a pondelok). Počas neprítomnosti ju zastupuje lekárka v Kráľovciach po predchádzajúcom telefonickom objednaní na t.č. 055/6958129.