Lekárka pre dospelých oznamuje dovolenku

OZNAM VŠEOBECNEJ AMBULANCIE

Dovolenka:

od 26.07. do 06.08.2021
zastupuje dr.Hanesová, Kráľovce

od 24.08. do 27.08.2021
zastupuje dr.Fuleová, Bidovce

Prajeme Vám príjemné leto, Vaša ambulancia