Mikuláš navštívil deti

V nedeľu u nás chodil Mikuláš a vozil balíčky ďeťom, ktorých rodičia sa zapojili do projektu "Balíček domov".

Spolu s pomocníkmi navštívil skoro stovku detí.

O bezpečnú prepravu Mikuláša sa postarali hasiči z DHZ Rozhanovce s vyzdobeným hasičským autom.

pridané 6.12.2021