Možnosť zmeny v územnom pláne obce

Možnosť zmeny v územnom pláne obce

Na tomto odkaze nájdete možnosť požiadať o zmenu ÚP.