MUDr. Pirická oznamuje, že nebude ordinovať od pondelka 16.08 do piatka 20.08.2021

MUDr. Pirická oznamuje, že nebude ordinovať od pondelka 16.08 do piatka 20.08.2021

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Pirická oznamuje, že nebude ordinovať od pondelka 16.08 do piatka 20.08.2021. V nevyhnutných prípadoch ju zastupuje  MUDr. Jurčová v Kráľovciach po telefonickom dohovore na t. č. 055/6958129.