MUDr. Pirická oznamuje, že nebude ordinovať v piatok 08.10.2021

MUDr. Pirická oznamuje, že nebude ordinovať v piatok 08.10.2021

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Pirická oznamuje, že nebude ordinovať v piatok 08.10.2021. Zastupuje ju MUDr. Jurčová v Kráľovciach po telefonickom dohovore na t.č. 055/6958129.