MUDr.Soňa Pirická neordinuje od 22.08.2022 do 02.09.2022

MUDr.Soňa Pirická neordinuje od 22.08.2022 do 02.09.2022

Oznamujeme občanom, že lekárka pre deti a dorast MUDr.Soňa Pirická neordinuje od 22.08.2022 do 02.09.2022. Nástup do zamestnania 05.09.2022.

Počas neprítomnosti zastupuje MUDr.Jurčová v Kráľovciach. Návštevu je potrebné ohlásiť vopred telefonicky na telefónnom čísle  055/6958 129.