Nová ambulancia všeobecného lekára otvorí v pondelok 2.12.2019

Viac informácii nájdete na webe: ambulanciarozhanovce.webnode.sk, alebo čoskoro na ambulanciarozhanovce.sk

 

 

Noví pacienti

Vyberte si spôsob registrácie, ktorý vám vyhovuje:

1. Elektronicky
- Vyplňte Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti priamo na svojom počítači
- Vytlačte a podpíšte 3-krát; doručte poštou alebo osobne na adresu ambulancie


2. Osobne na ambulancii
- Navštívte ambulanciu kedykoľvek bez objednania počas ordinačných hodín
- Vyplníme s Vami Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Vybavíme za vás!

  • Prenesieme vám zdravotnú kartu
  • Zariadime komunikáciu s vašim doterajším lekárom a poisťovňou, vrátane vyžiadania a prenosu Vašej zdravotnej dokumentácie
  • Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Zdravotné služby Rozhanovce, s.r.o. môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
  • Podmienkou pre uzatvorenie Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je aspoň 6 mesiacov trvajúca registrácia u doterajšieho všeobecného lekára.
  • Uzatvorením Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vašim novým všeobecným lekárom stáva MUDr. Mária Vargová.
  • Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok cudzincom, samoplatcom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine.

pridané 26.11.2019