Nová lekárka v ambulancii

V ambulancii všeobecného lekára nastáva personálna výmena.

Novou lekárkou bude MUDr. Anna Vargová.

 

tel. kontakt pre vyšetrenia: 055/3092454

 

pridané 9-11-2020