Nové chodníky

Na Jarnej ulici pribudol nový chodník a odvodňovacie vpuste. Súčasťou prác bol aj zberný žľab na Jarnej a Blatnej ulici.

Rozpadajúci sa ploť okolo ihriska nahradí živý plot.

Práce pokročili aj na chodníku cez diaľničný nadjazd. Jeho porkačovanie do obce bude tak isto dobudované po vybratí zhotoviteľa.