Obec Hrašovík zastúpená starostkou obce žiada občanov Rozhanoviec

Obec Hrašovík zastúpená starostkou obce žiada občanov Rozhanoviec
Obec Hrašovík zastúpená starostkou obce žiada občanov Rozhanoviec, ako účastníkov cestnej premávky, ktorí využívajú miestne komunikácie pri prechode obcou Hrašovík o dodržiavanie predpisov, hlavne dodržiavanie rýchlosti pri prechádzaní obcou. Miestne komunikácie využívajú k presunu chodci, cyklisti (vo veľkej miere deti) a preto v záujme ich bezpečnosti prosíme o spomalenie, aby sme predišli nehodám, ktoré sú často pre spomínané skupiny najnebezpečnejšie.
 
Za všetkých účastníkov cestnej premávky v obci Hrašovík vám ďakujem za pochopenie.
 
Renáta Demková
 
starostka obce Hrašovík
 
Obec Hrašovík zastúpená starostkou obce žiada občanov Rozhanovciec, ako účastníkov cestnej premávky, ktorí využívajú miestne komunikácie pri prechode obcou Hrašovík o dodržiavanie predpisov, hlavne dodržiavanie rýchlosti pri prechádzaní obcou. Miestne komunikácie využívajú k presunu chodci, cyklisti (vo veľkej miere deti) a preto v záujme ich bezpečnosti prosíme o spomalenie, aby sme predišli nehodám, ktoré sú často pre spomínané skupiny najnebezpečnejšie.
 
Za všetkých účastníkov cestnej premávky v obci Hrašovík vám ďakujem za pochopenie.
 
Renáta Demková
 
starostka obce Hrašovík