Obecný úrad Rozhanovce dôrazne upozorňuje všetkých obyvateľov, ktorí boli pozitívne testovaní antigénovým testom alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, že sú povinní dodržiavať karanténu a tieto opatrenia:

Obecný úrad Rozhanovce dôrazne upozorňuje všetkých obyvateľov, ktorí boli pozitívne testovaní antigénovým testom alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, že sú povinní dodržiavať karanténu a tieto opatrenia:

Karanténu je treba dodržať 10 dní.

Karanténu – izoláciu trávite vúlučne v domácom prostredí bez fyzického kontaktu s inou osobou z iného obydlia. Počas karantény platí zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb zo spoločnej domácnosti. Počas karantény platí zákaz návštev a cestovania.

Počas karantény platí zákaz osobného preberania pošty od poštovej doručovateľky, odporúčame označiť poštovú schránku nápisom „KARANTÉNA“.

Nenavštevujte obchody a úrady. 

Ak pociťujete zhoršenie zdravotného stavu bezodkladne kontaktujte svojho lekára prípadne záchrannú službu s upozornením na karanténu a pozitívny test.

Upozorňujeme, že ak nedodržiavate karanténu ohrozujte zdravie a bezpečnosť iných (poštovej doručovateľky, predavačiek v obchode, zamestnancov obecného úradu ale aj príbuzných, ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti).

Ak ste sa objednali na PCR test od objednania na PCR test až po získanie výsledku dodržiavajte KARANTÉNU. 

Žiadame všetkých pozitívne testovaných alebo čakajúcich na test o dodržiavanie pravidiel karantény.

Žiadame všetkých obyvateľov o dôsledné dodržiavanie zákazu vychádzania s výnimkami:

  •  cesta do zamestnania
  •  cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti 
  •  cesta na poštu
  •  cesta do zdravotníckeho zariadenia
  •  cesta na vykonanie PCR testu alebo antigénového testu
  •  cesta na pohreb blízkej osoby, krst alebo sobáš
  •  cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu
  •  pobyt v prírode vrátane individuálne športu v rámci okresu
  •  a ďalšie (uvedené v uznesení vlády SR č. 808 z 31.12.2020)

 

Dodržiavanie karantény kontroluje Polícia SR a nedodržanie je pokutované až do výšky 1659 €.