Očkovanie psov proti besnote už túto sobotu

MVDr. Sučko oznamuje občanom, že očkovanie psov proti besnote sa uskutoční v sobotu 01.06.2019 od 09:00 do 11:00 hod pred Obecným úradom v Rozhanovciach.

Oznamujeme občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku psa (šteniatka).

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019 (podrobnejšie v § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).  

Každé zviera, ktoré nie je označené mikročipom musí byť pred vakcináciou začipované. Z týchto dôvodov je nutné  pred očkovaním zviera začipovať. Majiteľ je povinný sa  preukázať občianskym preukazom.

Zároveň žiadame majiteľov už začipovaných zvierat, ktoré budú očkované si  taktiež doniesť občianský preukaz  a veterinárny preukaz zvieraťa  z dôvodu preregistrácie a doplnenia údajov.

Telefónne číslo MVDr. Sučko - 0905216975