Od apríla začne opäť zber separoveného odpadu

Vývoz separovaného odpadu bude od apríla pokračovať podľa zvozového kalendára, t.z. najbližší vývoz plastov bude 15.4.