Odpad vyvezieme len ak je bedňa označená

Odpad vyvezieme len ak je bedňa označená

Upozorňujeme občanov, že od pondelka 03. mája 2021 bude spoločnosť Kosit vyvážať iba tie nádoby na TKO, ktoré budú označené nálepkou spoločnosti Kosit na r. 2021. V prípade, že nemáte niektorú nádobu označenú a máte záujem ju využívať na TKO, máte možnosť si na Obecnom úrade doplatiť poplatok za celoročný vývoz takejto nádoby a obdržíte nálepku, ktorou si označíte nádobu.