Odpočet vody

Odpočet vody

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že odpočet spotreby vody sa v obci Rozhanovce uskutoční od 02.11.2020 do 12.11.2020. Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty v tomto období.