Odpočty energie

Odpočty energie

Z poverenia VSD Innogy sa bude v dňoch 14. 15. a 16. 4. (utorok, streda a štvrtok)  v čase od 9:00 – do 16:00 v našej obci  vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie.

Vzhľadom na opatrenia s pandémiou coronaviru COVID 19, žiadame všetkých občanov obce, ktorí nemajú elektromer prístupný z verejného priestoru, ale majú ho neprístupný za plotom, napríklad na fasáde, alebo vo vnútri domu, aby ste  zanechali zapísaný stav a číslo elektromera na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste, napríklad pri bránke do dvora domu, na prilepenom papieri, alebo v mikroténovom sáčku.
 
Stav elektromera môžete oznámiť aj telefonicky, alebo zaslať fotografiu stavu a čísla elektromera formou MMS správy na telefónne číslo 0948 402 122.

Stav elektromera je potrebné nahlásiť najneskôr do 17.4. 2020.

Poznámka:

Odpočtom elektrickej energie je spoločnosťou VSD poverený p. Peter Kvietok,  Žiadne iné osoby, nie sú oprávnené vykonávať odpočty elektrickej energie.        

Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.