Odstávka vody na SNP od Robotníckej smer Budimír

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Košice oznamuje, že dňa 14.12.2021 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod., bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v obci Rozhanovce od križovatky ulíc  Robotnícka - Slovenského národného povstania, po koniec obce - smer Budimír. 

Odstávka vody je z prevádzkových dôvodov. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené cisternou.