Oficiálne stanovisko obce k zriadeniu ambulanice

Oficiálne stanovisko obce k zriadeniu ambulanice

Obec Rozhanovce k 01.07.2019 ukončila výpoveďou nájomnú zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Rozhanovciach – MEDI - LIVA s.r.o. – MUDr. Vávrovou, a to z dôvodu, že pani dr. hľadala vždy nové dôvody ako neordinovať aj napriek odstráneniu poruchy zatekania vody z nájomných bytov a taktiež kladnému stanovisku RÚVZ, ktoré odporučil pani dr., že priestory ordinácie sú vhodné na uvedenú činnosť.
Z tohto dôvodu Obec Rozhanovce založila obecnú s.r.o. s názvom Zdravotné služby Rozhanovce s.r.o., ktorá bude prevádzkovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
Zo strany obce urobíme všetko preto, aby povolenia týkajúce sa samotnej prevádzky od RÚVZ a KSK boli zabezpečené včas a spustenie prevádzky ordinácie všeobecného lekára mohlo začať v mesiaci september (október) 2019. Dovtedy je potrebné navštevovať dr., s ktorou máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. ZDROJ: OFICIÁLNA STRANKA OBCE: ROZHANOVCE.COM