Opatrenia proti vzniku požiarov

V súčasnosti viacero domácností napadlo spaľovať odpad na svojich pozemkoch. Táto činnosť je zakázaná a pokiaľ v nej budete pokračovať obec z vlastnej iniciatívz, alebo na základe podania voči vám vyvodí zodpovednosť. Hrozí pokuta do výšky 333 eur.