Oznam: Anglický kurz v škole - vyhodnotenie

Anglický kurz v škole

Vážení rodičia !

Viete, čo nás veľmi potešilo v predchádzajúcom týždni?

Bol to úspešne zrealizovaný týždenný konverzačný kurz anglického jazyka od 6. októbra do 10. októbra 2014 v počte 30 vyučovacích hodín.

Záujem žiakov o kurz bol naozaj veľký. Zúčastnilo sa ho až 56 žiakov ( 4. až 9. ročník).

Traja kvalifikovaní učitelia – rodení Američania – splnili ciele svojej výučby v plnej miere.Výsledkom ich snaženia bolo, že komunikáciu v anglickom jazyku 

žiaci vnímali ako samozrejmosť. Pri odovzdávaní certifikátov za úspešné absolvovanie konverzačného kurzu – za účasti pána riaditeľa školy Mgr. Ľ.Takácsa – a rozlúčke s učiteľmi dokonca niektorí absolventi vyronili aj slzičky ľútosti, že kurz už skončil.

Tešíme sa opäť na ďalší takýto super týždeň skutočného používania anglického jazyka – veríme, že to bol iba začiatok. 

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí umožnili svojim deťom účasť na tejto užitočnej akcii školy.

 

Pedagogickí zamestnanci školy

 

pridal ado 15.10.2014