Oznam: Betlehémske svetlo

Naše deti a mládež roznesú Betlehemské svetlo od klubu na ulici SNP dňa 24.12.2016 od 12.00 do 12.30 po obci. Betlehemské svetlo si môžete od nich zažať a odniesť si ho do svojich domovov.
Posolstvo Betlehemského svetla
Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je jednoduchým a zároveň krásnym symbolom, aby sme sa sami snažili budovať pokoj a mier v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.
Betlehemské svetlo pokoja spája ľudí
Pri doručovaní Betlehemského svetla na Slovensku zažíname svetielka v jednotlivých mestách ako články reťaze, aby sme v priebehu 1 dňa vytvorili Reťaz svetla a spojili tak symbolicky celé Slovensko. Svetlo predstavuje symbol pokoja a spája ľudí všetkých zúčastnených krajín. Veríme, že s posolstvom Svetla pokoja prinášame na Slovensko i do mnohých domácností kúsok z Betlehema.
Svetlo nesie nadčasové posolstvo, vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, porozumenia – spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovyznania, ku ktorej cirkvi sa hlásia alebo sú bez vyznania. Svetlo pokoja chce ľudí spájať, nie rozdeľovať.pridané 23.12.2016