Oznam: deská lekárka čerpá dovolenku

Oznam: deská lekárka čerpá dovolenku

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická neordinuje dňa od 21.12. do 23.12.2015 z dôvodu čerpania dovolenky. Pondelok 28.12.2015 ordinuje v riadnom pracovnom čase. Počas jej neprítomnosti, zastupuje MUDr.Marta Čörgöová v Kráľovciach.

Tel.č.055/6958129

 

pridané 16.12.2015