Oznam: detská lekárka 24.4.2015 čerpá dovolenku

Oznam: detská lekárka 24.4.2015 čerpá dovolenku

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická neordinuje dňa 24.4.2015 z dôvodu čerpania dovolenky. Počas jej neprítomnosti, zastupuje MUDr.Marta Čörgöová v Kráľovciach.

Tel.č.055/6958129

 

pridan0 22.4.2015