Oznam: detská lekárka čerpá dovolenku od 27.5. do 29.5.2015

Oznam: detská lekárka čerpá dovolenku od 27.5. do 29.5.2015

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická neordinuje dňa 27.5. – 29.5.2015 z dôvodu čerpania dovolenky. Počas jej neprítomnosti, zastupuje MUDr.Marta Čörgöová v Kráľovciach.

Tel.č.055/6958129