Oznam: detská lekárka neordinuje od 15.6 do 19.6.2015

Oznam: detská lekárka neordinuje od 15.6 do 19.6.2015

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická neordinuje dňa 15.6. – 19.6.2015 z dôvodu čerpania dovolenky. Počas jej neprítomnosti, zastupuje MUDr.Marta Čörgöová v Kráľovciach.

Tel.č.055/6958129

 

pridané 12.6.2015