Oznam: detská lekárka neordinuje od 27.7.2015 do 7.8.2015

Oznam: detská lekárka neordinuje od 27.7.2015 do 7.8.2015

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Pirická dáva na vedomie, že z dôvodu čerepania dovolenky  n e b u d e  ordinovať v dobe od 27.7.2015 do 7.8.2015. Počas toho obdobia (t.j. 2 týždne) bude zastupovať lekárka v Kráľovciach.

 

pridan0 22.7.2015